Austrotherm EPS Granulat / Reciklat

Austrotherm u svojoj ponudi nudi i granule EPS-a kao i reciklirani EPS kao sirovinu za dalje korištenje u građevinarstvu. Granule se rade od sirovine koja se koristi za fasadni EPS program proizvoda i njena granulacija se kreće od 2-5 mm, dok se reciklat kao gotov proizvod izrađuje u granulaciji od 5-10 mm. Granulat/Reciklat se pakuju u vreće prikazane na priloženoj fotografiji, a kapacitet vreće je 0,38 m³.

Zajedno sa cementom, pijeskom, vodom i aditivom (plastifikatorom) one čine osnovu za proizvodnju tzv. "lakih betona", koji u poslednje vrijeme nalaze sve širu primjenu u građevinarstvu - koriste se za izradu pada (kosine) na ravnim krovovima, plivajućih podova, industrijskih toplih podova, kao i za izradu ravnjajućih slojeva. Prisustvo EPS-granula, a pri ovoj primjeni se koriste granule prečnika od 2 mm do 5 mm, omogućuje da se betonu značajno smanji zapreminska masa (sa 2400 kg/m³ na 400 kg/m³, pa čak i niže!), a samim tim i masa cijele konstrukcije. Istovremeno se višestruko poboljšavaju termoizolacione karakteristike betona i njegova mehanička obradivost.

EPS-granule/reciklat pronalaze svoju primjenu i u industriji namještaja - kao ispuna za izuzetno udobne jastuke ili kao ispuna za tzv. "lazy bag" fotelje i vreće (prečnik EPS-granula je u tom slučaju od 5 mm do 10 mm).