Ovdje možete pronaći kontakt osobe iz svih sektora naše kompanije.

Radno vrijeme naših poslovnih jedinica je od 7:30h do 16:00h (ponedjeljak - petak).

Austrotherm BH d.o.o.
BiH - 77 000 Bihać
Turija bb
Tel: + 387 (0)37 318 401
Fax:+ 387 (0)37 318 420
E-mail: infosymbolaustrothermpunktba
 

 

Kontakt osobe

Uprava i sekretarijat

Slaviša Gajić

direktor

slavisa.gajic@austrotherm.ba

Ensad Dedić, bacc.oec.

komercijalni direktor

mob. tel: +387 (0)61 184 604

mob. tel: +387 (0)61 169 671

ensad.dedic@austrotherm.ba

Maida Komić, dipl.ecc.

troškovni računovođa - sekretarijat

tel: +387 (0)37 318 401

fax: +387 (0)37 318 420

maida.komic@austrotherm.ba

PRODAJA - KOMERCIJALNI PREDSTAVNICI:

Dejan Prole

komercijalni predstavnik (Sjeverna Bosna i Republika Srpska)

mob. tel: +387 (0)66 004 443

dejan.prole@austrotherm.ba

Jasmin Karalić

komercijalni predstavnik (Federacija BIH)

mob. tel: +387 (0) 66 004 434

jasmin.karalic@austrotherm.ba

MARKETING I TEHNIČKA PODRŠKA:

Denis Malagić, dipl.inž.arh.

marketinško - tehnička podrška

mob. tel: +387 (0)66 004 445

denis.malagic@austrotherm.ba

PRODAJA - LOGISTIKA:

Jovanka Šantić

referent prodaje - Hrvatska i Slovenija

tel: +387 (0)37 318 416; fax: +387 (0)37 318 405

mob. tel: +387 (0)66 004 447

jovanka.santic@austrotherm.ba

Mirela Muharemović

referent prodaje - Bosna i Hercegovina

tel: +387 (0)37 318 413; fax: +387 (0)37 318 405

mob. tel: +387 (0)66 004 446

mirela.muharemovic@austrotherm.ba

FINANSIJE / RAČUNOVODSTVO:

Afan Muharemović, dipl. ecc.

voditelj finansija i računovodstva

tel: +387 (0)37 318 412; fax: +387 (0)37 318 411

mob. tel: +387 (0)66 004 450

afan.muharemovic@austrotherm.ba

Sanela Agičić, dipl.ecc.

računovođa

tel: +387 (0)37 318 411; fax: +387 (0)37 318 411

mob. tel: +387 (0)66 004 469

sanela.agicic@austrotherm.ba

PROIZVODNJA :

Igor Arnautović, dipl. maš. ing.

voditelj proizvodnje

tel: +387 (0)37 318 415; fax: +387 (0)37 318 420

mob. tel: +387 (0)66 004 454

igor.arnautovic@austrotherm.ba

Kontakti: Hrvatska

Božana Kovačević Čović, dipl.inž.kem.tehnologije

direktorica

mob. tel: +385 (0)91 11 80 200

bozana.kovacevic@austrotherm.hr

Ivan Kunješić, struč.spec.oec.

stručni saradnik u prodaji

mob. tel: +385 (0)91 11 80 201

ivan.kunjesic@austrotherm.hr

Maja Gogala, mr. sc.

voditeljica financija i analize

mob. tel: +385 (0)91 11 80 204

maja.gogala@austrotherm.hr

Maja Čatuš

asistentica direktorice

mob. tel: +385 (0)91 11 80 202

maja.catus@austrotherm.hr