Podovi i ploče

Izolacija međuspratne ploče

Neizolovane ploče (podovi) su "zaslužni" za velike toplotne gubitke i za neprijatan osjećaj da određene prostorije u stambenom ili poslovnom prostoru nikada nisu dovoljno tople.

Optimalna zvučna izolacija od udarne buke

Buka predstavlja veliko opterećenje kako za ljudsko zdravlje, tako i za čovjekovo okruženje. Mi imamo rješenje za zvučnu izolaciju od one vrste buke koja je prouzrokovana mehaničkim uticajima (udarima). Naša elastificirana ploča od stiropora Austrotherm EPS T650 se pokazala kao kvalitetan artikl čijom se ugradnjom u podne konstrukcije u značajnoj mjeri redukuje buka koja dolazi iz susjednih objekata, sa susjednih etaža.

Osim toga, ove ploče istovremeno posjeduju i termoizolaciona svojstva koja nisu tolika kao ona koje posjeduju naše "klasične" termoizolacione ploče (npr. Austrotherm EPS A100, Austrotherm EPS A120 ili Austrotherm EPS A150), ali kao dodatni „termoizolatori" itekako obavljaju svoju ulogu.

Sa našim pločama za zvučnu izolaciju od udarne buke (koja se ugrađuje u podne konstrukcije) postižete zapravo 3 bitne prednosti:

  • stvarate u objektu kvalitetnu zaštitu od udarne buke
  • ostvarujete izvjesno (manje, ali ne i zanemarujuće!) umanjenje vazdušne buke
  • ostvarujete i dodatni termoizolacioni efekat


Primjeri primjene

Austrotherm EPS® T650 ispod "plivajućeg poda":

1. "plivajući pod" (estrih-košuljica)
2. PE-folija
3. Austrotherm EPS T650
4. Austrotherm PE-ivična traka
5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
6. armirana betonska ploča
7. Austrotherm XPS P ("oplata" rubova međuspratne ploče)
8. Austrotherm EPS AF (fasadna termoizolaciona ploča)

Optimalno rješenje za zvučnu izolaciju međuspratnih ploča od udarne buke predstavljaju naše ploče od EPS-a,  Austrotherm EPS T650. Iznad zvučne izolacije se postavlja i termoizolaciona ploča namjenjena ugradnji u podove, npr. Austrotherm EPS A100, debljine 2-3cm. Pritom, sve instalacije i cijevi koje se ugrađuju u međuspratnu ploču se postavljaju upravo između termoizolacione ploče i ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke.

Austrotherm EPS T650 u sistemu podnog grijanja:

1. završna podna obloga (parket, tepih itd.)
2. "zagrijani" estrih
3. PE folija
4. Austrotherm EPS T650
5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
6. PE folija
7. sitan pijesak
8. armirana betonska ploča
9. malter
10. Austrotherm PE-ivična traka 

Austrotherm-ove ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke u potpunosti ispunjavaju zahtjeve i prilikom postavljanja sistema podnog grijanja u međuspratnu ploču. I u ovom slučaju preporučujemo kombinaciju naše ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke sa našom termoizolacionom pločom, tj. ugradnju i jedne i druge. I u prethodnom ("plivajući pod"), a i u ovom primjeru preporučujemo obaveznu ugradnju Austrotherm-ovih polietilenskih (PE) ivičnih traka na spojevima zidova i poda. Njihova funkcija je da spriječe nastajanje tzv. "zvučnog mosta" (prenošenja zvuka iz jedne u drugu prostoriju), a njihova minimalna debljina treba da iznosi 10 mm. 

Austrotherm EPS T650 ispod "suhe košuljice":

1. završna podna obloga (parket, tepih itd.)
2. drvena šper-ploča („suha košuljica“)
3. PE folija
4. Austrotherm EPS T650
5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
6. armirana betonska ploča
7. malter
8. Austrotherm PE-ivična traka

Ako nije planirana, tj. ne ugrađuje se masivna (betonska) košuljica već umjesto nje postoji tzv. "suha košuljica" (koju npr. čini jedna drvena šperploča debljine 22 mm, izvedena u kombinaciji "pero i žljeb"), onda kao adekvatnu mjeru zvučne izolacije od udarne buke preporučujemo ugradnju naše ploče Austrotherm EPS T650. Na ovaj način ćete postići poboljšanje zvučne izolacije od udarne buke (ΔLw) od najmanje 19 dB!

Obrada i ugradnja - jednostavno u 5 koraka

1. Priprema površine međuspratne ploče

Na ploči izrađenoj u grubim radovima treba da se, prije početka radova na postavljanju zvučne izolacije od udarne buke, temeljno odstrane sve nečistoće. Betonski dijelovi koji štrče, armaturno gvožđe, kao i ostaci maltera moraju biti uklonjeni. Ukoliko je potrebno, može se nanijeti sloj sitnog pijeska, a preporučujemo i ugradnju termoizolacione ploče Austrotherm EPS A100 (kao ravnajući sloj).

Time se dobija mogućnost da se sve instalacije postave između termoizolacione (Austrotherm EPS® A100) i zvučno-izolacione (Austrotherm EPS® T650) ploče. Preporučujemo i postavljanje Austrotherm PE (polietilenske) folije - direktno na betonsku međuspratnu ploču, radi spriječavanja eventualnog prodora vlage.

2. Postavljanje ivičnih traka

Austrotherm PE ivične trake postaviti duž svih spojeva zidova i ploče.

Napomena: Austrotherm-ova PE ivična traka mora svojom čitavom širinom odvajati košuljicu (pod) od zidova. Ivična traka treba da za oko 2 cm bude viša od nivoa završene betonske košuljice.

3. Postavljanje izolacionih ploča

Počevši iz jednog ugla, redom polagati zvučno-izolacione ploče. Treba ih gusto postavljati jednu uz drugu, kako bi se spriječilo nastajanje tzv. „zvučnih mostova“. Ploče treba međusobno vezivati uz pomoć izmještenih spajajućih fugni, pri čemu radove na polaganju ploča treba otpočeti naizmjenično sa cijelim, odnosno sa prepolovljenim pločama.

4. Postavljanje razdvojnog sloja

Postavljene izolacione ploče prekriti razdvajajućim slojem (folija). Trake razdvojnog sloja moraju međusobno biti preklopljene u širini od najmanje 10 cm, a na svim spojevima zidova i poda moraju biti postavljene Austrotherm PE ivične trake (minimalne debljine 10 mm). Kao zamjena za Austrotherm PE ivične trake, u praksi se često koriste EPS za ugradnju u podove u debljini od 10 mm, a može se naravno iskoristiti i sama ploča za izolaciju od udarne buke Austrotherm EPS T650 koja se na licu mjesta reže na potrebne dimenzije.

5. Nanošenje košuljice

Betonska košuljica - estrih se nanosi prema uputstvu proizvođača. Preporučujemo odgovarajuće proizvode firmi „Murexin“, „Baumit“ ili drugih.

Važna napomena kod sanacija postojećih objekata kod kojih ne postoji betonska košuljica: Izvjestan broj objekata izgrađenih u davnoj prošlosti ne posjeduje betonsku već tzv. „suhu košuljicu“. Nju najčešće čini drvena šper-ploča debljine 22 mm, izrađena u kombinaciji „pero i žljeb“. U ovom slučaju, kao adekvatnu mjeru zvučne izolacije od udarne buke, preporučujemo ugradnju naše ploče Austrotherm EPS® T650 isključivo u kombinaciji sa nekim od EPS materijala namjenjenih za podove.

Svaka građevinska mjera, a to znači i postavljanje zvučne i termičke izolacije u međuspratne ploče, podliježe relevantnim građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.