Termička sanacija

Austrotherm: "Specijalista" za termičku sanaciju  građevinskih objekata

Termička sanacija objekata predstavlja važan korak ka uštedi energetskih troškova, ali i ka redukciji štetnih emisija gasova (CO2): Uz kvalitetno sprovođenje termičke sanacije na jednom starom, termički uopšte neizolovanom ili vrlo slabo izolovanom objektu, moguća je ušteda troškova za grijanje (i hlađenje) i do 85%! Termička sanacija u građevinarstvu se ne odražava pozitivno samo na "novčanik" investitora (korisnika objekta), na veći komfor u eksploataciji objekata, kao i na klimu i životnu sredinu - ne, ona je važan davalac impulsa čitavoj građevinskoj industriji. Ciljana termička sanacija predstavlja idealan postupak kako bi se suprotstavilo stalno rastućim cijenama energenata na svijetskom tržištu i smanjila zavisnost od isporučilaca energenata u vremenima globalne svijetske privredne (a posebno energetske) krize.  

Brend "AUSTROTHERM"-a je postao simbol za kvalitetan termoizolacioni materijal. Ovaj širom Evrope poznati i priznati "specijalista" za termoizolaciona rješenja je razvio i upotrebu "sivih" termoizolacionih ploča na bazi stiropora (Austrotherm EPS PLUS), koje su obogaćene primjesama grafita, koje su za oko 20% bolji "termoizolatori" od klasičnih "bijelih" EPS-ploča i koje predstavljaju proizvode vrhunskog kvaliteta sa kojima se svakom objektu, bez obzira na njegovu namjenu (stambeni, poslovni, industrijski itd.), obezbjeđuje kvalitetna termička zaštita. Ovi proizvodi ne samo da tokom zimskih perioda "drže" zidove i ostale konstruktivne dijelove objekta toplim, već i tokom ljetnjih perioda umanjuju (ili čak potpuno isključuju) potrebu za klima-uređajima.    

Ušteda energetskih troškova i do 85%!

Kao paradni primjer jedne kvalitetne termičke sanacije navešćemo primjer iz Austrije u kojoj već decenijama uspešno posluje "majka" svih kompanija unutar naše grupacije, austrijska firma Austrotherm GmbH. Primjer potiče iz austrijskog mjestašca Vajs (Weiz), gdje je uz pomoć naših proizvoda obavljena termička sanancija jednog staračkog doma: Tzv. "hladni mostovi" su ciljno odstranjeni, a na ukupno 1.300 m2 fasade, na ploči iznad podruma, kao i na posljednjoj međuspratnoj ploči su naše "sive" termoizolacione ploče iz palete "Austrotherm EPS PLUS" pronašle svoju primjenu. Rezultat je bez pretjerivanja senzacionalan: Postignut je standard pasivne kuće, sa umanjenjem energetskih troškova nakon termičke sanacije za čitavih 85%, u odnosu na "termičko stanje" prije početka sanacionih radova! O tome koliko je u ovom, uspješno termički saniranom objektu sada prijatnija klima za boravak ljudi u poznijem životnom dobu - o tome ne treba ni pričati. Sve je to postignuto zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda sa oznakom "AUSTROTHERM"

Relevatni proizvodi