Zid

Fasadna termoizolacija

Austrotherm BH d.o.o. u svojoj ponudi nudi 3 varijante fasadnog stiropora - Austrotherm EPS AF (standardni fasadni stiropor bijele boje) , Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE, (bijeli fasadni EPS vrhunskih karakteristika), i Austrotherm EPS AF PLUS (najbolki fasadni stiropor u ponudi,  sa primjesama grafita koje stiroporu daju sivu boju). Svi navedeni artikli posjeduju odlične vrijednosti koeficijenta toplotne provodljivosti (pri čemu je sivi stiropor za nekih 20% bolji termoizolator od standardnog fasadnog bijelog stiropora, što će reći da se npr. istovjetan termoizolacioni efekat postiže sa pločom Austrotherm EPS AF, debljine 12cm i pločom Austrotherm EPS AF PLUS, debljine 10cm) i predstavljaju idealna rješenja za termičku izolaciju fasade vašeg objekta.

Istovremeno se ne smije smetnuti sa uma da je fasada jednog objekta ta koja objekat značajno štiti od mnogih spoljnih klimatskih uticaja, kao i da ona umnogome utiče na estetski izgled samog objekta. Fasada daje i jednu individualnu "notu" objektu, a govori mnogo i o ukusu vlasnika objekta. Iz svega nabrojanog se da zaključiti da izolacija fasade predstavlja zaštitu objekta u pravom smislu te riječi. To važi i kada su u pitanju standardno termički izolovani objekti, a kamoli kada je riječ o tzv. niskoenergetskim i pasivnim kućama (kod kojih je debljina termoizolacionog sloja na fasadi, ali i ne samo na fasadi, višestruko veća nego kod standardno termički izolovanog objekta).  

VAŽNA NAPOMENA: Često se u svakodnevnim kontaktima sa kupcima i korisnicima naših proizvoda susrećemo sa pitanjima da li je možda još bolje, ako kupcu novac nije problem, da se na fasadu postavlja neki od podnih (tzv. „tvrdih“) stiropora kao što su Austrotherm EPS A100, Austrotherm EPS A120, ili čak Austrotherm EPS A150? Naš odgovor se uvijek svodi na to da je, ako već novac nije problem, uvijek bolje investirati u veću debljinu fasadnog stiropora nego li u kupovinu i ugradnju tvrđih stiropora na fasadi. Ovo „bolje“ shvatite kao ekonomičnije i svrsishodnije rješenje. U razvijenim zemljama Evrope su ljudi uveliko edukovani na ovu temu, platežno su svakako sposobniji nego li ljudi na našim prostorima, tako da u Evropi uopšte nije rijetkost da objekat ima fasadnu termoizolaciju debljine 15, 20, pa i 25cm – čak i onda kada je riječ o državama sa istovjetnom klimom kao što je ona koja vlada u BiH i u njenom okruženju.