Kosi krov

Izolacija iznad krovnih rogova

Izolacija kosog (strmog) krova sa spoljašnje strane je česta pojava u Zapadnoj Evropi. Prednost ovakve izolacije kosog krova u odnosu na izolaciju sa unutrašnje strane (između krovnih rogova) je u tome što u prvom slučaju vazduhu nije dozvoljeno da prođe kroz vjetreni sloj (sloj između crijepa i krovne konstrukcije) i da se "pojavi" između krovnih rogova. Na taj način su gubici toplote (u zimskom periodu) izbjegnuti, tj. efikasnost termičke izolacije je uvećana. Podaščavanje krovnih rogova se vrši sa spoljašnje strane, nakon toga se postavlja hidroizolacija (npr. bitumenska paropropusna folija), a zatim termoizolacioni sloj, gdje preporučujemo Austrotherm EPS A150. To je potrebno jer su iznad krovnih rogova (sa spoljne strane kosog krova) prisutna velika opterećenja (uključujući i ona pritisna) usljed direktne izloženosti ovih površina klimatskim uticajima (vjetar, kiša, snijeg itd.). Preporučujemo sljedeće debljine ploča Austrotherm EPS A150, sa kojima se postižu tzv. "U-vrijednosti" (koeficijenti prolaza toplote), onakve kakve su prikazane u priloženoj tabeli:

preporučljive debljine Austrotherm EPS® A150
za ugradnju iznad krovnih rogova
U-vrijednosti [ W / m²K]
120 mm0,25
140 mm0,22
160 mm0,19
180 mm0,17
200 mm0,16

 

1. krovni crijep
2. postavljanje poprečnih letvi
3. postavljanje podužnih letvi
4. Austrotherm EPS A150
5. hidroizolacioni sloj
6. puna oplata od dasaka
7. krovni rogovi 

Nakon što ste preko krovnih rogova postavili termoizolacione ploče Austrotherm EPS A150, preko njih postavljate najprije podužne (letve položene u pravcu rogova), a potom i poprečne letve na koje se zatim kači crijep. Dva sloja letvi (uzdužne i poprečne) stvaraju vazdušni sloj (prostor) koji dodatno služi kao izolator (cirkulacija vazduha i tzv. "vjetrenje krova"). Prva podužna letva se ukucava (ako su ekseri u pitanju) ili "ušrafljuje" u rog kroz stiropor, a kod strehe se prvo postavi jedna "početna letva" na koju se postavi prvi red stiropora kao termoizolacije. Ova letva ima dodatnu funkciju i da spriječi spadanje stiropora.

Ovakav način krovne termičke izolacije ima još jednu prednost - noseća konstrukcija krovne "stolice" (pod pretpostavkom stručnog izvođenja i sa aspekta protivpožarnosti) ostaje vidljiva i nakon postavljanja termoizolacije. Posebnu pažnju treba obratiti da se hidroizolacija (obično od bitumenskih traka) prethodno postavi tako da dobro "dihtuje" na udare vjetra. Ukoliko ispod hidroizolacionog sloja postavite naprimjer 40mm debelu drvenu (vidljivu) oplatu, dobićete i odlične vrijednosti kada je u pitanju zvučna izolacija. Za ovakvu konstrukciju se navodi vrijednost od 49 dB kao "zvučno-izolaciona-vrijednost".

Ukoliko se krovni rogovi (vidljivi sa unutrašnje strane kod ovakvog tipa krovne termičke izolacije) "zatvaraju" sa unutrašnje strane gips-karton pločama ili sličnim materijalima i ukoliko se pri tom to isto čini i sa poljima između krovnih rogova, mora se obezbjediti minimum klasa "F30" kada je u pitanju protivpožarnost, dakle minimum 30 minuta otpornosti na vatru (požar).