Termoizolacija štiti klimu

Globalno zagrijavanje (zagrijavanje Zemljine "kore" i hemisfere) je tema koja sve više zaokuplja štampane i elektronske medije. Porast globalne temperature itekako negativno utiče na klimu, a samim tim i na životnu sredinu. Predviđa se da će globalna temperatura, pri konstantno visokim emitovanjima gasovitih supstanci, do 2100. godine porasti za čitavih 3,5°C! Nalazimo se usred najvećih klimatskih promjena u poslednjih 10.000 godina, kao i pred velikim problemima vezanim za "zdravlje" ekoloških sistema. To za posljedicu ima pogoršanje životnih uslova ljudske populacije, pa tako na žalost ne možemo isključiti narednih godina i decenija ni velike ekološke katastrofe, ratove i talase izbjeglica sa određenih lokaliteta u svijetu.Krajnje je vrijeme da se učini nešto konkretno, da se redukuje emisija štetnih gasova koja ugrožava život na planeti Zemlji. 

Termoizolacija je suparnik emisiji štetnih gasova - sve u korist klime i životne sredine!

U Kyoto-u (Japan) se još u decembru 1997. godine održala treća konferencija sporazumnih država na kojoj je utvrđen tzv. "Kyoto protokol". On obavezuje države potpisnice da se za ukupno 6 emisionih gasova (npr. CO2) ispune utvrđeni ciljevi po pitanju redukcije njihovog emitovanja, i to u četvorogodišnjem periodu, od 2008. do 2012. godine.

U kompaniji Austrotherm se svi artikli, na bazi kako ekspandiranog (EPS) tako i ekstrudiranog polistirena (XPS), proizvode na izrazito "ekološki način". To u našoj kući, kada je EPS u pitanju, važi od samog početka i nastajanja naše grupacije u Evropi (EPS je sam po sebi veoma "zdrav" materijal kojeg čak 98% čine čestice vazduha!), a kada je u pitanju XPS na ovom mjestu ćemo napisati da smo još 1999. godine u našu proizvodnu tehnologiju uveli korištenje CO2 kao pogonskog gasa (umjesto freona i ostalih "otrovnijih" gasova koji su unutar EU zabranjeni početkom XXI veka). 

Važan kriterijum za ekološko procjenjivanje izolacionih materijala je primarni sadržaj energije (PEI) - neobnavljajuće energije koja se troši u proizvodnom procesu izolacionog materijala. Pri tome se EPS pokazao kao "majstor štednje". Koeficijent "PEI" za jedan m³ "stiropora" za fasadu iznosi 435 kWh, dok npr. za plutu (koja također spada u termoizolacione materijale) on iznosi čak 720 kWh! Možda to i nije čudo ako se zna da EPS uglavnom čini vazduh (98%), a samo neznatno polistiren (2%). Zbog izvanrednog balansa energije, naši proizvodi su sa ekološkog stanovišta izuzetno preporučivi.