Kosi krov

Izolacija između krovnih rogova

Kada potkrovlje predstavlja zagrijavanu etažu, dakle prostor u kojem ljudi konstantno borave (stanuju ili rade), onda je neophodno da se taj prostor dobro termički izoluje - kao bilo koji drugi prostor u objektu u kojem ljudi borave, tj. bilo koji drugi prostor koji se zagrijava. Ne zaboravite - otprilike 25% svih energetskih (toplotnih) gubitaka u jednom termički neizolovanom objektu nastaje kroz termički neizolovan krov! Naša paleta termizolacionih materijala nudi naravno rješenja i za izolaciju strmih (kosih) krovova sa unutrašnje strane - između krovnih rogova. Pošto površinu koju obuhvata kosi krov posmatramo kao „petu fasadu“, preporučuje se da je tako i tretiramo. U tom kontekstu, praktično svi naši proizvodi iz fasadnog programa imaju adekvatne performanse za ugradnju na ovom dijelu objekta, a finalni odabir zavisi od cijene koštanja materijala, efekta koji želimo postići, kao i debljine tj. visine krovnih rogova između kojih se vrši redanje EPS ploča.

Metoda izolovanja između krovnih rogova je inače posebno pogodna kod termičke sanacije objekta (tj. njegovog krova), jer nije neophodno prethodno skidati postojeći crijep sa krova.

Izolacija između krovnih rogova uz primjenu Austrotherm EPS AF60

Adekvatnu termičku izolaciju prostora između krovnih rogova možete postići i sa standardnim artiklom iz naše palete namjenjene tržištu BIH (olakšana varijanta fasadnog EPS-a) - uz pomoć proizvoda Austrotherm EPS® AF60. On je "vazdušast i mekan (nema potrebe da bude veće pritisne čvrstoće, s obzirom da u tom području nemamo pritisnih opterećenja), a cijena mu je veoma atraktivna za potrošače. Kao i svuda, i ovdje važi - što je debljina termoizolacionog sloja veća, utoliko je termoizolacioni efekat bolji! Naravno, kao što je prethodno navedeno, visina krovnog roga u ovom slučaju ograničava debljinu postavljene termoizolacije, pa su najčešće primjenjivane debljine one koje odgovaraju debljinama krovnih rogova – 120 mm ili 140 mm.

Sa unutrašnje strane, nakon postavljanja termoizolacije, uvijek se postavlja parna brana (PVC-folija), a to može da bude i paropropusna folija, ali sa smjerom puštanja pare od iznutra ka spolja (smjer je označen na samoj foliji).