AUSTROtimes

"AUSTROtimes" je naš interni, kompanijski magazin koji je namjenjen svim našim partnerima i saradnicima, kao i onima koji žele saznati nešto više o dešavanjima u našoj kompaniji i/ili grupaciji Austrotherm.

Časopis je informativnog karaktera i služi da prikaže poslovanje naših kompanija, novosti i trendove na polju razvoja i primjene termoizolacionih materijala, kao i projekte koje je naša kompanija radila u toku godine a koji mogu biti interesantni kao informacija.

Časopis izlazi 1-2 puta godišnje a distribucija štampane verzije se vrši direktnom dostavom svim našim partnerima.

Za sve ostale koji su zainteresovani, moguće je preuzeti online veziju časopisa u PDF formatu.

Svi do sada izdati brojevi ovog magazina su dostupni za pregled i preuzimanje u nastavku ove kategorije.

AUSTROtimes 04-2017

Download