Logistika

Austrotherm BH d.o.o. se bavi isključivo veleprodajom svih svojih proizvodnih artikala!!!!

Naša cjelokupna prodaja i logistika je usmerena ka našim distributerima, partnerima (kupcima) koji su registrovani kao pravna lica u BIH ili u inostranstvu (HR i SLO).

Austrotherm BH d.o.o. vrši distribuciju preko svojih eksternih partnera koji se bave transportom robe. Transport robe se vrši po principu šleperske isporuke, a lokacija i termini isporuke se vrše u dogovoru sa sa našim partnerom (fco. skladište ili direktno na objekat ukoliko se takva isporuka dogovori sa našim partnerom).

Isporuka svih naših proizvoda se vrši iz naših proizvodnih pogona i centralnih lagera u Bihaću i Šamcu.

Rokovi isporuke se skraćuju na maksimalni mogući rok od cca 3-4 radna dana, pri čemu se u jeku sezone zbog pojačane potražnje robe i velikog broja isporuka rokovi isporuke moraju dodatno provjeriti sa našim uposlenicima.