Podrum

Termička izolacija temelja / temeljne ploče

Da bi objekat uspješno zaštitili od hladnoće, preporučujemo ugradnju nekog od  naših XPS proizvoda, npr. Austrotherm XPS 30 svuda tamo gdje objekat dolazi u kontakt sa hladnom zemljom – dakle prije svega u području temelja objekta.

U području temelja postoje brojne mogućnosti za stvaranje nepovoljnih "toplotnih mostova", pa je stoga izuzetno važno adekvatno termički izolovati temelj.

Maksimalni dozvoljeni koeficijenti prolaza toplote ("Umax") su definisani veoma rigorozno sa Umax = 0,30 W/(m²K) u novogradnji, odnosno sa Umax = 0,40 W/(m²K) pri sanaciji. To važi za standardno termički izolovane objekte, pri čemu se za niskoenergetske kuće preporučuje debljina termoizolacije od min. 10 cm, dok kod pasivnih kuća ona iznosi min. 20 cm. 

Za posebne (specifične) zahtjeve, naša kompanija nudi i proizvode Austrotherm XPS 50, odnosno Austrotherm XPS 70 koji se odlikuju još većom otpornošću na pritisak (18 t/m2, odnosno čak 25 t/m2!), kao i još boljom (nižom) vrijednošću koeficijenta toplotne provodljivosti.

Predstavljamo vam skice sa mogućnostima termičke izolacije kako temeljne ploče, tako i trakastog temelja - u zavisnosti od toga da li objekat ima ili nema podrumsku etažu:

Termoizolacija & oplata: Austrotherm termoizolacioni sistem za temelje

Kolege iz centrale naše grupacije koja se nalazi u Austriji su na tamošnje tržište plasirali sistem za termičku izolaciju temelja koji ujedno predstavlja i oplatni sistem koji odgovara najstrožijim kriterijuma kada je u pitanju otpornost na pritisna opterećenja, kao i na upijanje vlage. Sistem je koncipiran za temelje i temeljne ploče stambenih, ali i industrijskih objekata, parking garaža itd. Posebna pažnja je poklonjena kvalitetnom zaptivanju vlage, tj. spriječavanju njenog prodiranja u podrumske prostorije, što se postiže normiranim povezivanjem horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Na taj način se cjelokupan objekat postavlja u jedan termički omotač u kojem ne postoji opasnost od stvaranja štetnih „toplotnih mostova“.