Impresum

Austrotherm d.o.o. 
BiH - 77 000 Bihać 
Turija bb 
Tel:  + 387 (0)37 318 401 
Fax: + 387 (0)37 318 420
E-mail: infosymbolaustrothermpunktba


Matični broj: 1-5558-00
Identifikacioni broj: 4263478400000
PDV broj: 263478400000
Ime i prezime ovlaštenog lica: Slaviša Gajić
 
Poslovna banka/Broj tekućeg računa:
Volksbank BH/140 101 00 20 95 78 53
Raiffeisen Bank/161 035 00 24 89 00 48
UniCredit Bank/338 900 22 01 33 86 71