Zid

Termička izolacija sokle

Sokla predstavlja najniži dio fasade, neposredno iznad zemlje, u visini do 50-60 cm. Ovo područje je posebno izloženo vlazi, ali i povremenim pritisnim opterećenjima. Austrotherm XPS je termoizolacioni materijal otporan na vlagu i na pritisak, praktično idealan za primjenu u području sokli, zato što u ovom području postoji:

  •  jasno postojanje vlage (kroz direktan "dodir" sa kišom, snijegom i "prskajućom" vodom)
  •   velika potreba za termoizolacionim materijalom, usljed postojanja tzv. "toplotnih mostova" (na 
     mjestima gdje se sokla "dodiruje" sa podrumskom pločom, odnosno sa spoljnim podrumskim  
     zidovima)
  • realna mogućnost pritisnog opterećenja na soklu, npr. preko mehaničkog kontakta (udara) od
    strane bicikala, lopti, manjih transportnih sredstava itd.

Ovdje stoga preporučujemo primjenu i ugradnju naše termoizolacione ploče Austrotherm XPS P, koja ima hrapavu površinsku strukturu. Ona se odlikuje visokom otpornošću na pritisak i svojstvom dobrog zaptivanja vlage, uz naravno izvanredne termoizolacione karakteristike. Malter ili ljepak jako dobro prijanjaju na našu termoizolacionu ploču Austrotherm XPS P, upravo iz razloga što je njena površinska struktura hrapava. Kao alternativu, za ovu poziciju se također preporučuje upotreba našeg proizvoda „Austrotherm perimetrijska ploča“, koje su cjenovno prihvatljivije od XPS a imaju jako dobre termičke i mehaničke karakteristike, koje zadovoljavaju sve parametre potrebne za upotrebu baš na ovim pozicijama.

Ugradnja termoizolacije

Izolacija sokle kod objekata sa podrumskom etažom

1. Demit fasada (termoizolacioni sistem) sa fasadnom termoizolacionom pločom (Austrotherm EPS AF ili Austrotherm AF PLUS)  
2. Zidani zid
3. Austrotherm XPS P
4. Austrotherm XPS 30
5. Horizontalna hidroizolacija
6. Završna podna obloga
7. Estrih (košuljica)
8. Odvajajući sloj (folija)
9. Austrotherm EPS T650 (zvučna izolacija od udarne buke)
10. Ravnajući sloj
11. Austrotherm XPS P
12. Podrumski zidani zid
13. Odvajajući sloj (folija)

Izolacija sokle pri fundiranju sa temeljnom pločom

1. Demit fasada (termoizolacioni sistem) sa fasadnom termoizolacionom pločom (Austrotherm EPS AF ili Austrotherm AF PLUS)  
2. Zidani zid
3. Austrotherm XPS P 
4. Horizontalna hidroizolacija  
5. Završna podna obloga
6. Estrih (košuljica)
7. Odvajajući sloj (folija)
8. Austrotherm EPS T650 (zvučna izolacija od udarne buke)
9. Horizontalna hidroizolacija  
10. Temeljna ploča  
11. Odvajajući sloj (folija)
12. Austrotherm XPS 30 ili Austrotherm XPS 50 
13. Ravnajući sloj („mršavi“ beton) 
14. Odvajajući sloj (folija)
15. Vertikalna hidroizolacija

Izolacija sokle kod objekata bez podrumske etaže, pri fundiranju sa trakastim temeljom

1. Demit fasada (termoizolacioni sistem) sa fasadnom termoizolacionom pločom Austrotherm EPS AF ili Austrotherm EPS AF PLUS
2. Zidani zid
3. Austrotherm XPS P
4. Hidroizolacija (horizontalna)
9. Hidroizolacija
11. Odvajajući sloj (folija)
12. Austrotherm XPS 30 ili Austrotherm XPS 50
13. Ravnajući sloj ("mršav beton")
14. Odvajajući sloj (folija)
15. Hidroizolacija (vertikalna)