Zašto izolovati?

Kvalitetna termoizolacija "od podruma do krova" se uvijek isplati! U nastavku Vam prezentujemo 6 razloga za tu tvrdnju - razloge koji danas važe i u BIH. Naposlijetku dole navodimo i jedan dodatni razlog koji će u bliskoj budućnosti postati i naša realnost dok su u zemljama EU i više nego realnost - čak je i "najprimamljiviji" razlog da ljudi kvalitetno termički izoluju objekte u kojima borave (žive i/ili rade).

1. Ušteda energetskih troškova

Kroz zidove, krov i podrum Vašeg stambenog (ili poslovnog) prostora "gubi" se preko 70%  toplote. Koristeći Austrotherm-ovu termoizolaciju i ugrađujući je u objekat, svake godine ćete ostvarivati velike uštede kod plaćanja računa za utrošak energenata, pri čemu Vam naglašavamo da nije samo zagrijavanje prostorija (zimi) ono što košta, već isto tako i njihovo hlađenje (ljeti). Klima uređaji su čak i veći potrošači energije nego grijna tijela! Sagledavajući dugoročno period otplate troškova za kupovinu i ugradnju termoizolacionih materijala i stepen uštede koju time postižete, doći ćete i sami do zaključka da se ugradnja termoizolacionih materijala itekako isplati. Matematika je, srećom, veoma egzaktna nauka. 

2. Komfor pri boravku i radu u zatvorenom prostoru

Idealne klimatske uslove za ugodnu atmosferu pri boravku i radu u zatvorenom prostoru predstavlja temperatura u rasponu između 19°C i 22°C, kao i vlažnost vazduha u rasponu između 40% i 60%.

Za ispunjenje ovih idealnih parametara neophodni su kvalitetno termički izolovani zidovi, pri čemu razlika u temperaturi između spoljne površine "grubog" zida i unutrašnjosti objekta nije veća od 3°C (bez obzira da li je u pitanju zimski ili ljetnji period godine). Postižući ove idealne temperaturne razlike obezbjeđujete komfor i udobnost prilikom boravka u vašem domu.

Dobro termički izolovan boravišni prostor i istovremeno ciljano provjetravanje prostorija stvaraju jednu klimu u kojoj je npr. rizik od pojave buđi unutar prostorija objekta, koja je naravno štetna za zdravlje čovjeka, sveden na minimum. 

3. Zaštita životne sredine

Koristeći naše termoizolacione materijale, a samim tim i kroz umanjenje potreba za zagrijavanjem prostorija u objektu, Vi aktivno doprinosite zaštiti životne sredine - kroz redukciju emisije ugljen-dioksida (CO2), s obzirom da je toplota (zagrijavanje) "odgovorna" za otprilike 1/3 cjelokupne emisije CO2. Globalno zagrijavanje je inače sve izraženije u savremenom svijetu. Predviđa se čak da će globalna temperatura još više rasti, a time i negativan efekat tzv. "staklene bašte". Do 2100. godine se očekuje uvećanje globalne temperature i do 3,5°C. Ovo ima za posljedicu razorne efekte na ekosisteme i na život na zemlji.

4. Održavanje / uvećavanje vrijednosti građevinskog objekta 

Stvaranje i obezbjeđivanje "sopstvena 4 zida" predstavlja jedan od najvažnijih životnih ciljeva kojem stremi svaki čovjek. Posjedovanje sopstvene nekretnine, pogotovo u nestabilnim ekonomskim vremenima i prilikama savremenog doba, važi kao veoma vrijedan zalog i velika sigurnost za čovjeka. Ukoliko je Vaša nekretnina (kuća, stan, poslovni objekat itd.) kvalitetno termički izolovana, utoliko je i njena vrijednost na tržištu veća. Ako se zna da cijene energenata u XXI vijeku konstantno rastu (što je i razumljivo ako se zna da energetski resursi presušuju), onda je i razumljivo zašto su i postupci termičke sanacije objekata veoma važni i "u trendu". Naknadna termička izolacija do tad neizolovanih objekata (njegovih zidova i ploča, njegovog krova itd.) dovodi do uvećanja vrijednosti tog objekta. U zemljama EU već postoji obaveza izdavanja tzv. "energetskog pasoša" za objekte. Sa njim svaki objekat dobija svoju energetsku klasifikaciju, energetski nivo - slično kao što se to uveliko već čini sa kućnim aparatima u jednom domaćinstvu. Kvalitetan "energetski pasoš" jednog objekta automatski predstavlja i generalno veći kvalitet a samim tim i tržišnu vrijednost tog objekta.

5. Nezavisnost (ili manja zavisnost) od nebezbjednih izvora energije  

Velika "gasna kriza" između Rusije i Ukrajine, kojoj smo svi bili svjedoci 2009. godine, pokazala je u kojoj mjeri je opasno biti zavisan od izvora energije koji su nestabilni i nebezbjedni. Cijela Evropa je na vrhuncu te krize u odnosima 2 velike države strijepila i bila u iščekivanju šta će se desiti, da li će se i kako ta kriza riješiti...Da li zaista neko smatra da je kriza iz 2009. godine posljednja kriza tog tipa koja se tada desila i koja se više nikada neće ponoviti? Da li neko zaista smatra da dosadašnji brojni ratovi na Bliskom istoku nisu imali ama baš nikakve veze sa energentima i da takvih ratova sigurno neće biti ubuduće? Sa kvalitetno termički izolovanim objektima - zavisnost od energenata se smanjuje, a samim tim i zavisnost od energetskih izvora, kakve god da su oni prirode, a to je posebno bitno  onda kada su ti izvori nestabilni i nebezbjedni.

6. Energija se troši i ljeti - hlađenje je čak i skuplje od grijanja! 

Klimatološke promjene u svijetu su možda najočiglednije ako se posmatraju ljetnje temperature. To posebno važi za jugoistočnu Evropu, samim tim i za BIH. Da li su ljetnje temperature od 40 ili više stepeni Celzijusovih bile uobičajene u BIH prije recimo 20 ili 30 godina? Ako su i zabilježene nekad takve visoke (tropske) temperature: Da li su one "znale" i tada, kao što je to slučaj danas, da traju neprekidno i po nekoliko sedmica? Da li posjedovanje klima uređaja u BIH predstavlja danas luksuz kao što je to bio slučaj u 70-im ili 80-im godinama prošlog vijeka? Ili je posjedovanje klima uređaja postala danas neophodnost, kako bi čovjek mogao normalno da funkcioniše i tokom tih ljetnjih vrelina? Ne zaboravite - kvalitetna termička izolacija spriječava ljeti toplotu (vrelinu) da u onom obimu prodre u objekat u onoj mjeri u kojoj ona to čini kad je objekat termički neizolovan. To automatski znači i manju potrebu za uključivanjem klima-uređaja, samim tim i manji utrošak energije, a samim tim i "puniji novčanik" za onoga ko je prinuđen da tu energiju troši. 

7. Postanite korisnik državnih donacija

Ovo, nažalost, još uvek nije moguće ako ste stanovnik BIH (ili stanovnik zemalja u neposrednom okruženju), ali je to itekako, već neko vrijeme, moguće ako ste stanovnik Austrije, Njemačke ili još nekih zemalja EU. U tim, a i drugim zemljama (poput Švajcarske) već postoje propisi koji propisuju minimum termoizolacije na jednom objektu. Ukoliko želite i u mogućnosti ste da Vaš objekat izolujete i kvalitetnije od propisanog minimuma, bez obzira da li je riječ o novogradnji ili termičkoj sanaciji, dotična država takvim svojim stanovnicima daje povlastice, u vidu djelimičnog finansiranja gradnje niskoenergetskih ili čak pasivnih kuća. O tome detaljnije informacije možete pronaći u podrubrikama na našoj internet stranici (u rubrici "Info-zona") koje se bave baš pomenutim pojmovima.