Podrum

Termoizolacija spoljašnjeg podrumskog zida (perimetarna termoizolacija)

Perimetarna izolacija predstavlja izolaciju spoljnog podrumskog zida - sa spoljašnje strane. Na taj način se redukuju gubici toplote iz podruma, bez obzira da li je riječ o podrumskim prostorijama koje se zagrijavaju, ili o onima koje se ne zagrijavaju. Perimetarna izolacija bi trebalo uvijek da bude postavljena, kako npr. pri eventualnoj kasnijoj promjeni namjene podruma (recimo pri pretvaranju podruma ili makar jednog njegovog dijela u sobu za goste, u saunu, ili u hobi-prostoriju itd.) ne bi morali da se obavljaju dodatni radovi na iskopu zemlje i na naknadnom postavljanju izolacije, čime se ukupni troškovi svake prenamjene podrumskih prostorija bitno umanjuju. Nikada ne znate da li će vam i kada podrumske prostorije možda zatrebati i u neke druge svrhe, a ne samo kao prostor za skladištenje. Inače, pojam "perimetar" se vezuje za sve građevinske dijelove jednog objekta koji su u direktnom kontaktu sa zemljom.

Prednosti perimetarne izolacije sa Austrotherm XPS:

  • visok termoizolacioni efekat - ušteda energetskih troškova i zaštita životne sredine
  • spriječavanje "oticanja" toplote iz podrumskih prostorija = prijatniji osjećaj pri dužem boravku u tim prostorijama
  • spriječava se nastajanje tzv. "toplotnih mostova" u području temelja, ali i podrumske ploče (ploče iznad podruma)
  • Austrotherm XPS je termoizolacioni materijal koji uljeva sigurnost jer ne upija vlagu (vodu) i podnosi velika pritisna opterećenja

Ugradnja perimetarne izolacije

Ukoliko je riječ o standardno termički izolovanom objektu, preporučujemo debljinu termoizolacije (Austrotherm XPS) od 8 cm. Ukoliko gradite tzv. "niskoenergetsku kuću", onda vam je potrebna debljina termoizolacije od minimum 10 cm. Jednokomponentni ljepak (na bazi bitumena ili vještačkih substanci) se tačkasto nanosi na ploče Austrotherm XPS, koje se potom lijepe direktno na još ranije postavljen hidroizolacioni sloj. Preporučujemo primjenu ploča sa "falcom" (obrada ivica kao stepenasti rez), kao i "smaknuto" postavljanje dva susjedna reda ploča. Naknadno zatrpavanje zemljom nikada ne treba obavljati odjednom, već to treba raditi u fazama, sa nanosima zemlje u slojevima visine oko 30 cm, pri čemu svaki takav nanos zemlje treba potom "utabati" prije nego što usljedi sljedeći nanos.

Maksimalni dozvoljeni koeficijenti prolaza toplote ("Umax") kod nas, kad je u pitanju perimetarna izolacija, iznose Umax = 0,35 W/(m²K) u novogradnji, odnosno Umax = 0,50 W/(m²K) pri sanaciji. Za objekte tzv. "niske energetske potrošnje" potrebna je debljina izolacionog sloja Austrotherm XPS od minimum 10 cm.