Termička sanacija

Austrotherm: Specijalist za termičku izolaciju

 Termička sanacija predstavlja bitan korak ka uštedi  energije potrebne za grijanje i  smanjenju štetnih emisija CO2:  pomoću termičke sanacije postojeće građevinske  supstance moguća  je  redukcija troškova grijanja do 85%. Međutim, termička sanacija  ne samo da se pozitivno odražava na klimu već predstavlja i bitan impuls za  građevinarstvo. Ciljana termoizolacija je        idealan odgovor na rastuće cijene  energenata, ovisnost o stranim dobavljačima energije i posljedice ekonomske krize. 


Iza pravog materijala za termičku sanaciju stoji  Austrotherm: Specijalist za uspješna rješenja na području izolacije stvorio je s proizvodnom linijom Austrotherm EPS  PLUS savršene  proizvode za obuhvatnu termičku zaštitu objekata. Sive Austrotherm EPS PLUS izolacijske ploče posjeduju najbolja svojstva po pitanju termoizolacije i zvučne izolacije te se odlikuju  stabilnom formom i lakom obradom. Odličnom izolacijom postiže se najviši komfor stanovanja u svako doba godine: dok se u zimskom periodu zidovi održavaju toplima, termoizolacija ljeti  ima učinak klima uređaja. Ušteda troškova grijanja do 85%

Uzoran primjer termičke sanacije u Austriji predstavlja dom za penzionere u Weizu: ciljano su uklonjeni toplinski mostovi a na 1300 kvadratnih metara fasade, na završnoj međuspratnoj ploči i podrumskoj međuspratnoj ploči korištene su Austrotherm EPS PLUS izolacijske ploče. Rezultat je senzacionalan: postignut je standard pasivne kuće sa smanjenjem potrebne energije za grijanje za 85%. Stvorena je nova, ugodna klima stanovanja – zahvaljujući izvanrednom kvalitetu Austrothermovih proizvoda. Rekonstrukcija starih fasada pomoću fasadnih profila

Stariji objekti sa fasadama ukrašenim fasadnim profilima  mogu se također izolovati uz pomoć vanjske termoizolacije. 
Po želji investitora Austrotherm može izraditi nove profile po uzoru na stare. Primjer je fasada na fotografiji (Beč, Austrija) gdje su odstranjeni stari i oštećeni fasadni profili te su na osnovu njih urađeni novi.Ostali Austrotherm proizvodi koji su korišteni prilikom ove sanacije:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS F-PLUS (izolacija zidova)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS W 20-PLUS (izolacija krovišta)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS W 30-PLUS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm fasadni profili


Downloads


Cjenovnik BIH - Cjenik HR

ProspektiKontakt


Upiti

Kontakt BiH

Kontakt HRNovosti & Informacije

NAJJEDNOSTAVNIJI NAČIN POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI STANOVANJA, JESTE PRIMJENA GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE MJERE - POBOLJŠANJE TOPLOTNE... 
Trendovi energijske efikasnosti kroz utopljavanje objekata u sektoru zgradarstva poštivajući EU norme i domaće zakonodavstvo
Polemika oko klimatskih promjena je uveliko uzela maha u posljednjim decenijama, da bi... 
Optimalna debljina termoizolacije – Analiza troškova i isplativosti
Najčeše pitanje koje se postavlja nakon donošenja odluke o ugradnji...