Cjenovnik BIH

Za preuzimanje cjenovnika potreban vam je Acrobat Reader (PDF)


Austrotherm BH d.o.o. se ne bavi maloprodajom, već isključivo veleprodajom. To znači da je naša direkta saradnja (prodaja) moguća samo sa pravnim licima.Cjenovnik BIH

Za šleperske isporuke naša kompanija nudi robu na paritetu fco kupac (tj. bez posebnog obračunavanja troškova prevoza do krajnjeg odredišta). Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja na ovu temu i / ili želite da saznate još neke konkretnije detalje vezane za uspostavljanje saradnje sa nama, molimo Vas da se obratite našoj komercijalnoj službi u našoj centrali u Bihaću.

 

 

Cjenik HR
 
Austrotherm Zagreb d.o.o. se ne bavi maloprodajom, već isključivo veleprodajom. To znači da je naša direktna suradnja (prodaja) moguća samo sa pravnim osobama.


                                                                     
                                                                                         Cjenik HR                                


Za sve poslovne subjekte sa područja Republike Hrvatske koji do sada nisu surađivali s nama, a zainteresirani su za suradnju, plasiramo na ovom mjestu naš trenutno važeći veleprodajni cjenik. 

Za šleperske isporuke (ca. 110m3 EPS-a, odnosno ca. 90-100m3 XPS-a) nudimo robu na paritetu fco kupac, tj. bez dodatnog obračunavanja troškova prijevoza do krajnjeg odredišta.


Downloads


Cjenovnik BIH - Cjenik HR

ProspektiKontakt


Upiti

Kontakt BiH

Kontakt HRNovosti & Informacije

Polemika oko klimatskih promjena je uveliko uzela maha u posljednjim decenijama, da bi konačno doživjela svoju „verifikaciju“ krajem... 
Da li je bolje plaćati energiju koju gubimo ili je bolje platiti da energiju manje gubimo
NAJJEDNOSTAVNIJI NAČIN POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI STANOVANJA, JESTE PRIMJENA... 
Značaj izolovanja vanjske ovojnice u cilju povećanja energijske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju u sektoru zgradarstva
Globalni trend potrošnje energije konstantno je rastući, a predviđanja su da će... 
Optimalna debljina termoizolacije – Analiza troškova i isplativosti
Najčeše pitanje koje se postavlja nakon donošenja odluke o ugradnji...