Kontakt osobe u Bosni i Hercegovini


Ovdje možete pronaći kontakt osobe iz svih sektora naše kompanije.
Radno vrijeme naših poslovnih jedinica je od 7:30h do 16:00h (ponedjeljak - petak).

Austrotherm BH d.o.o.
BiH - 77 000 Bihać
Turija bb
Tel: + 387 (0)37 318 401
Fax:+ 387 (0)37 318 420
E-mail: info@austrotherm.ba


Slaviša Gajić 
direktor
E-mail: slavisa.gajic@austrotherm.ba  


Maida Komić, dipl. ecc.
troškovni računovođa - sekretarijat
Tel:   +387 (0)37 318 401
Fax:  +387 (0)37 318 420
Mob: +387 (0)66 004 449
E-mail: maida.komic@austrotherm.ba


Denis Malagić, dipl.inž.arh.
marketinško - tehnička podrška
Mob: +387 (0)66 004 445
E-mail: denis.malagic@austrotherm.baDejan Prole
komercijalni predstavnik
(Sjeverna Bosna i Republika Srpska)
Mob: +387 (0)66 004 443
E-mail: dejan.prole@austrotherm.baJasmin Karalić
komercijalni predstavnik
(Federacija BIH)
Mob:  +387 (0) 66 004 434
E-mail: jasmin.karalic@austrotherm.ba


Emir Blažević, dipl. ecc.
referent
Tel:   +387 (0)37 318 407
Fax:  +387 (0)37 318 405
Mob: +387 (0)66 004 448
E-mail: emir.blazevic@austrotherm.ba  


Mirela Merdanić
referent prodaje - Bosna i Hercegovina
Tel:   +387 (0)37 318 413
Fax:  +387 (0)37 318 405
Mob: +387 (0)66 004 446
E-mail: mirela.merdanic@austrotherm.baJovanka Šantić
referent prodaje - Hrvatska i Slovenija
Tel:   +387 (0)37 318 416
Fax:  +387 (0)37 318 405
Mob: +387 (0)66 004 447
E-mail: jovanka.santic@austrotherm.ba


Afan Muharemović, dipl. ecc.
voditelj finansija i računovodstva
Tel:   +387 (0)37 318 412
Fax:  +387 (0)37 318 411
Mob: +387 (0)66 004 450
E-mail: afan.muharemovic@austrotherm.baSanela Agičić, dipl.ecc.
računovođa
Tel:   +387 (0)37 318 411
Fax:  +387 (0)37 318 411
Mob: +387 (0)66 004 469
E-mail: sanela.agicic@austrotherm.ba


Igor Arnautović, dipl. maš. ing.
voditelj proizvodnje
Tel:   +387 (0)37 318 415
Fax:  +387 (0)37 318 420
Mob: +387 (0)66 004 454
E-Mail: igor.arnautovic@austrotherm.ba  Selma Bećirspahić
Interna kontrola kvaliteta
Tel: +387 (0)37 318 414
Mob: +387 (0)66 004 442
E-mail: selma.becirspahic@austrotherm.ba

 

Poslovna jedinica “Šamac” (EPS-fabrika)
Austrotherm BH d.o.o. - PJ “Šamac”
BIH - 76230 Šamac
Njegoševa bb
Tel / Fax: +387 (0)54 611 058
E-mail: samac.prodaja@austrotherm.ba
www.austrotherm.ba


 


Downloads


Cjenovnik BIH - Cjenik HR

ProspektiKontakt


Upiti

Kontakt BiH

Kontakt HRNovosti & Informacije

Najčeše pitanje koje se postavlja nakon donošenja odluke o ugradnji termoizolacije na stambeni ili nestambeni objekat jeste... 
Austrijski ambasador posjetio Austrotherm
13-og novembra, novoimenovani ambasador Austrije u BIH, Martin Pammer, prilikom svoje prve... 
Austrotherm kao podrška sportu u BiH
Svjetsko prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim i slobodnim stilom za veterane, svečano je... 
Ambasador republike Austrije posjetio nasu fabriku
U toku mjeseca juna, tekuće  godine, kompanija Austrotherm BH d.o.o. je imala čast... 
60 godina Austrotherm-a = 60 godina kompetentnosti!
U četvrtak, 13.06.2013. oko 260 naših odabranih klijenata (kupaca) iz...