Novi proizvod u Austriji!

Naša austrijska „majka“-kompanija Austrotherm GmbH je na samom početku 2013. predstavila novi proizvod –Austrotherm Resolution, proizvod koji se odlikuje fantastičnim termoizolacionim svojstvima.


Peter Šmid (Peter Schmid), vlasnik i generalni direktor Austrotherm GmbH, sa „šlank“ proizvodom Austrotherm
Resolution
koji omogućava vrhunsku termoizolaciju i onda kada nema puno prostora na raspolaganju.

Ovu ploču odlikuje izuzetno kvalitetna (niska) vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti od samo 0,022 W/mK! Na taj način ova ploča, koja je inače debljine samo 11cm, ima istovjetan termoizolacioni efekat kao jedna standardna fasadna EPS-ploča (stiroporna ploča) debljine 20cm. Proizvod istovremeno posjeduje odlične karakteristike kada je u pitanju otpornost na gorenje (klasa gorivosti „B“ po EU-normama), kao i razvijanje / prenošenje dima i čađi, odnosno razbuktavanje (klasa „s1“), a pritom je lagan i kao takav jednostavan u manipulativnom smislu.

Austrotherm Resolution je posebno pogodan pri termičkoj sanaciji već ranije izrađenih građevinskih objekata, s obzirom da kod takvih objekata često (recimo uz  fasadne zidove) nema dovoljno prostora za postavljanje debljih slojeva standardnih termoizolacionih materijala koji se već godinama i decenijama primjenjuju u praksi. Ovaj proizvod će svoju primjenu naći i na ravnim krovovima, jer ova relativno tanka ploča ne uvećava ukupnu visinu objekta kao klasična termoizolacija na bazi XPS-a (najčešće), odnosno EPS-a (rijeđe). Proizvod će svoju primjenu naći i u izolaciji kosih krovova, ali i podova. Gradnja niskoenergetskih i pasivnih objekata, odnosno „dovođenje“ ranije građenih objekata na nivo niskoenergetskih / pasivnih kuća će do 2020. godine (kakav je plan EU i od nje željena dinamika) sigurno „ići“ još lakše i jednostavnije uz upotrebu i ugradnju proizvoda kao što je to Austrotherm Resolution, pa će tako naprimjer jedna pasivna kuća moći da ima takav standard i sa termoizolacionim slojevima tanjim od 20cm (što je uz klasičnu termoizolaciju od XPS-a i EPS-a nemoguće).
   
Austrotherm Resolution je proizvod izrađen od bakelita (duro-plastičnog vještačkog materijala od fenolske smole kojeg je „izmislio“ belgijski hemičar Leo Hendrik Baekeland još davne 1905. godine). Ono što je posebno interesantno je činjenica da će proizvod moći da se isporučuje kupcima ne samo u formi ravne ploče, nego i u mnogim drugim pravolinijskim i krivolinijskim formama, pa čak i u blok formi!U početku će se ovaj proizvod prodavati i distribuirati isključivo u Austriji, ali nema sumnje da će ubrzo pronaći svoje kupce i izvan granica Austrije - širom Evrope, u zemljama u kojima posluju sestrinske kompanije austrijske Austrotherm GmbH.


Downloads


Cjenovnik BIH - Cjenik HR

ProspektiKontakt


Upiti

Kontakt BiH

Kontakt HRNovosti & Informacije

Polemika oko klimatskih promjena je uveliko uzela maha u posljednjim decenijama, da bi konačno doživjela svoju „verifikaciju“ krajem... 
Da li je bolje plaćati energiju koju gubimo ili je bolje platiti da energiju manje gubimo
NAJJEDNOSTAVNIJI NAČIN POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI STANOVANJA, JESTE PRIMJENA... 
Značaj izolovanja vanjske ovojnice u cilju povećanja energijske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju u sektoru zgradarstva
Globalni trend potrošnje energije konstantno je rastući, a predviđanja su da će... 
Optimalna debljina termoizolacije – Analiza troškova i isplativosti
Najčeše pitanje koje se postavlja nakon donošenja odluke o ugradnji...